• Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon

 PARATİROİD SİNTİGRAFİSİ

 

 

(Tc-99m Sestamibi, SPECT veya Dual Faz)

Endikasyonları:   

  • Paratiroid adenomu ve paratiroid hiperplazilerinin tanı ve lokalizasyonu

  • Paratiroid cerrahisi sonrası persistan hiperparatiroidizm olgularında hiperfonksiyone paratiroid adenomunu lokalizasyonu

Tetkik  iki  aşamalı  olup  çekimler  ilaç  verildikten  20 dakika sonra ve 3 saat sonra yapılır. Her bir çekim 10-20 dakika sürer. Yemek ve içmekle ilgili bir kısıtlama yoktur. Hastanın aç gelmesi gerekmez.

SPECT  çekimde  tomografik kesitler elde edildiği için küçük adenomlar, ektopik yerleşimli paratiroid adenomu ve tekrarlayan hiperparatiroidizm olgularında daha güvenilir sonuçlar alınır.