• Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon

 

 

KEMİK SİNTİGRAFİSİ

 

Kemik SPECT

Tüm Vücut Kemik Sintigrafisi

Üç Fazlı Kemik Sintigrafisi

UYGULAMA: Üç  fazlı  kemik  sintigrafisinde  kanlanma ve kan havuzu çekimleri (1. ve 2. fazlar) hasta cihazın altında yatarken madde verilmesiyle  hemen  başlamakta olup 3  dakika sürmektedir. Kemik SPECT, Tüm Vücut Kemik Sintigrafisi  ve Üç Fazlı Kemik Sintigrafisi’nin 3.faz çekimleri radyofarmasötik enjeksiyonundan 2-4 saat sonra  yapılmaktadır. Hastanın  bu  süre  içerisinde  yaklaşık  1,5 litre  kadar  sıvı içmesi ve idrara çıkması istenir. Görüntüleme  ortalama  12-15 dakika  sürmektedir. Yemek  ve  içmekle  ilgili  bir  kısıtlama  yoktur. Hastanın aç gelmesi veya bu süre içerisinde aç kalması istenmez. 

Kemik sintigrafisinin genel endikasyonları :

 

 1) Neoplazik hastalıklarda kemik metastazlarının aranması
 2) Primer kemik tümörlerinde evreleme ve takip
 3) Stres fraktürleri ve şüpheli fraktürlerin araştırılması
 4) Kemik ve yumuşak doku enfeksiyonlarının değerlendirilmesi
 5) Avasküler nekroz ve travma bölgelerinin metabolik aktivitesinin belirlenmesi
 6) Artritler
 7) Kemoterapi ve radyoterapiye yanıtın değerlendirilmesi

 8) Refleks sempatik distrofi
 9) Ortopedik protezlerde gevşeme ya da enfeksiyon araştırılması
10) Heterotopik ossifikasyonun cerrahi öncesi matürasyonunun araştırılması
11) Kemik enfarktlarının değerlendirilmesi
12) Kemik greftlerinin canlılığının değerlendirilmesi
13) Uygun biyopsi alanının lokalizasyonu
14) Nedeni bilinmeyen kemik ağrılarının değerlendirilmesi
15) Direkt grafide saptanan anormal, nonspesifik kemik patolojilerinin araştırılması

16) Metabolik kemik hastalıklarının tanısı
17) Paget hastalığının tanısı ve aktivasyonunun değerlendirilmesi
18) Kemik ağrılarının palyasyonunda  Sr-89, Sm-153 ve Rh-186  ile yapılacak radyonüklid tedavi öncesinde osteoblastik aktivite dağılımının değerlendirilmesi
19) Adli vakalarda geçirilmiş kemik ve yumuşak doku travmasının gösterilmesi
20) Osteoid osteomanın araştırılması

21) Topuk dikeni, kemik zedelenmesi”bone bruise”, çocuk istismarı”child abuse”.

 

    MDP bir difosfonat türevidir. Kemik yapımı alanında (matriks) birikerek kemik yapımındaki artışı tespit etmemize yarar. Kemik  patolojilerinin  çoğu  kemik yapımını  artırmaktadır. Radyografi ile  trabeküler  kemikte  ancak  % 50 mineral kaybı  olunca  lezyon  izlenebilmektedir. Fakat  ortalama 3  ay  önceden  metabolik  aktivite başladığından kemik  sintigrafisi ile çok daha erkenden  lezyon tespit edilebilmektedir. Bu nedenle kemik sintigrafisinin duyarlılığı çok  yüksektir.  Ancak   özgüllüğü (yani  saptanan  lezyonun  tümöre,  enfeksiyona,  travmaya,  dejeneratif  kemik değişikliklerine vs. bağlı  olup  olmadığının tayini) düşüktür. Özgüllüğü  artırmak için  kanlanma evresi, kan havuzu evresi, üç fazlı  kemik  sintigrafisi  ve   kemik  SPECT  çalışması  yapılabilmektedir.  Ayrıca  lezyonların  yeri, sayısı, düzenliliği, dağılımı da yorumlamada özgüllük açısından önemlidir.

    Tüm vücut kemik sintigrafisi(Whole body) tüm iskelet sistemini görüntülediği için özelikle tümöral olaylarda ve metastas araştırmalarında klinik açıdan büyük önem taşır.

    Üç fazlı kemik sintigrafisi ise belirli bir bölgenin kan akımı, yumuşak doku kanlanması ve geç metabolik fazının görüntülendiği bir kemik sintigrafisi uygulamasıdır.

    Kemik SPECT(Single Photon Emission Computed Tomography); Tomografik kesitlerin verildiği bir incelemedir. Tüm vücut kemik sintigrafisi veya üç fazlı kemik sintigrafisi sonrası yapılmakta olup belirli bir alanın veya şüpheli bir lezyonun(Sintigrafi, Tomografi veya MR imajlarında) ayrıntılı görüntülen-mesini sağlar. Ortopedik protezlerde gevşeme/enfeksiyon tanısına ve lezyonun lokalizasyonuna katkıda bulunur.