• Black Facebook Icon
 • Black LinkedIn Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black Pinterest Icon

HASTA HAZIRLIĞI

 

 

   Sintigrafik çekimlerin hazırlıkları birbirinden farklıdır. Hangi tetkik istenmiş ise hazırlık ona göre yapılmalıdır.

 

 

MYOKARD PERFUZYON SPECT

 

      Myokard Perfüzyon SPECT, kalp kasının kanlanmasını gösteren bir inceleme yöntemidir. Kalp kasının kanlanması koroner damarlar vasıtasıyla sağlanır. Size yapılacak olan bu çekimle birlikte kalp kasının kanlanmasının yeterli olup olmadığı, yani koroner damarların kalbi yeterli besleyip besleyemediği, şayet bir yetersizlik varsa bu yetersizliğin eforla ilgili olup olmadığı, infarktüs geçirilip geçirilmediği, geçirilmiş ise infarktüs çevresinde canlı doku olup olmadığı, by-pass, stent, balon gibi herhangi bir kalp müdahalesi gören hastalarda müdahale sonrası koroner kan akımının yeterli olup olmadığı gibi bir çok sorunun cevabına ışık tutacak görüntüler elde edilir.

 

ÖN HAZIRLIK

 • Çekime 4 saat aç olarak gelinmelidir. Uzun süreli açlığı tavsiye etmediğimiz için çekimden 4 saat önce mutlaka tokluk oluşturulmalıdır

 • Gelirken yanınızda iki adet küçük kamışlı süt ve bir adet orta boy çikolata getiriniz. Bunları merkezimizde ne zaman kullanacağınızı personelimiz size söyleyecektir. Şeker hastası olanlar veya süte/çikolataya karşı alerjisi olanlar durumlarını personele bildirmelidirler.

 • Size belirtilen kalp ilaçları 1-2 gün önceden kesmiş olmalısınız.

 • Çekimden bir gün önce çay, kahve ve kolalı içecekleri kesmeli ve test günü sigara içmemelisiniz.

 • Rahat bir giysi ve ayakkabı giymeniz tercih nedenidir.

 • Bir refakatçinizin olması tavsiye edilir. Hamile bayanlar ve küçük çocuklar refakat etmemelidir.

 • Daha önce yapılmış olan kalp tetkiklerinizi, eko, sintigrafi, anjiyo ve ameliyat raporlarınızı mutlaka yanınızda getiriniz.

 • Hamilelik veya hamilelik şüphesi olan hastalarda bu tetkik kesinlikle uygulanmaz. Bu hastalar doktorlarını bilgilendirmelidirler.

 

UYGULAMA       

  

    Bu tetkik için stres ve istirahat testi şeklinde iki çalışma yapılmaktadır.

 

    Stres Testi için koşu bandında koşmanız gerekmektedir(Efor Testi). Egzersiz yapamıyorsanız, eforun kalpteki tesirini oluşturan bir ilaç(Dipridamol i.v.) damar yolu ile verilecektir(Farmakolojik Stres Testi).

 

    Eforun sonuna doğru kalbin kanlanmasını gösteren düşük  miktarda  radyoaktif madde(Tc-99m Sestamibi  veya Tl-201 ) damar yolu ile verilecektir. İlaçlı stres testinde radyoaktif madde ilacın damar yolu ile verilmesinden 3 dakika sonra uygulanır. Hastalar 10 dakika sonra süt ve çikolatalarını yiyecek ve çekim 10-30 dakika sonra başlayacaktır. Çekim yüzükoyun ve sırt üstü pozisyonlarda yatarak yapılmakta olup her bir çekim 8 dakika sürmektedir. Çekim esnasında hiç hareket etmemeniz gerekmektedir. Çekim bittikten sonra bilgisayarda kalp görüntüleriniz oluşturulacak ve bu görüntüler incelendikten sonra istirahat çekimi gerekip gerekmediği konusunda size bilgi verilecektir. Bazı hastalarda istirahat testine gerek duyulmadan rapor verilebilmektedir. Bu durumda işlem yaklaşık 2 saatte bitmektedir.

 

    İstirahat Testi kalbinizin dinlenme anındaki görüntüsünü sağlayacak olup çekim maddesi verdikten 30-60 dakika sonra görüntü alınmaktadır. Stres testinin tekrarı değildir. İstirahat testinde de süt ve çikolata gerekmektedir.

 

    Testler ayrı günlerde yapıldığında (Ayrı Gün Protokolü) her bir testin toplam işlem süresi yaklaşık 2 saat, testlerin ikisi de aynı gün yapıldığında (Tek Gün Protokolü) toplam işlem süresi yaklaşık 5 saattir. Bölümümüzde çoğunlukla tek gün protokolü uygulanmaktadır.

 

   Stres ve istirahat testlerinde süt ve çikolata verilmesinin sebebi, karaciğerde tutulan radyaoaktif medenin safra yolu ile atılmasını sağlamak ve karaciğer görüntüsünün kalp üzerine gelmesini (Süperpozisyon) engellemektir. 

   Fiziki Stres testi(Efor Testi) sonucunda; çarpıntı, göğüs ağrısı, baş  dönmesi, nefes  darlığı, baygınlık  hissi  gibi bir takım yan etkiler ortaya çıkabilir. Bu yan etkiler verilen çekim maddesi ile ilgili olmayıp sadece efor bandında koşmanın bir sonucudur. Bu bulgular normal hayatta  merdiven  çıktığımız  veya efor yaptığımız zaman da ortaya çıkabilir. Çok nadiren bazı hastalarda (100.000’de 2 ) ani kalp ritim bozuklukları ve kalp enfarktüsü gibi ciddi yan etkiler görülebilmekte olup böyle durumlarda tetkike son verilerek acil müdahale başlatılır.

    Farmakolojik  Stres Testi’nde damar  genişlemesinin  bir  sonucu olarak bazı hastalarda çarpıntı, baş ağrısı, baş dönmesi, göğüs  ağrısı, yüzde  kızarma, bulantı  ve  nefes  darlığı  gibi  şikayetler  ortaya  çıkabilir. Bu  şikayetleri ortadan   kaldırmak  veya  şikayeti  olmayanlarda  oluşumunu  engellemek için  radyoaktif madde uygulandıktan 4 dakika  sonra  verilecek  başka  bir  ilaç (Aminofilin) ile bu yan etkiler hafifleyecek veya ortadan kalkacaktır. Bazı hastalarda  baş  ağrısı  ertesi  güne  kadar  kısmen  devam  edebilmekte  olup  bu esnada ağrı kesiciler veya migren ilaçları kullanmanızın bir sakıncası yoktur.

 

 

DİNAMİK BÖBREK SİNTİGRAFİSİ(DTPA veya MAG3 ile)

 

    Bu tetkikler  böbreklerin  kanlanma, filtrasyon, konsantrasyon, atılım fonksiyonlarını ve diüretik cevabını  değer-lendirmek amacıyla uygulanmaktadır.

ÖN HAZIRLIK

 • Tetkike tok geliniz.

 • Sıvı Alımı: Tetkikten 1 saat önce yetişkinler 1 litre su içmeli, küçük çocuklar yeterince sıvı almalıdır.

 • Tetkike gelirken hastalığınızla ilgili tetkik ve filmlerinizi mutlaka yanınızda getiriniz.

 • Tetkik sırasında hareket edilmemesi gerekir.

 • Hamilelik veya hamilelik şüphesi olan hastalarda bu tetkik kesinlikle uygulanmaz. Bu hastalar doktorlarını bilgilendirmelidirler.

 

UYGULAMA

 • Bu tetkikler için gama kamera altında Tc-99m DTPA veya MAG3 adlı çekim maddeleri damar yolu ile verilerek hemen çekime başlanır.

 • Çekim süresi yaklaşık olarak 30-40 dakikadır.

 • Çalışmanın 15-20. dakikaları arasında,  idrar yollarında tıkanıklığın varlığı ve cinsini ayırt etmek için idrar söktürücü ilaç (Diüretik) uygulanır.

 

 

BÖBREK PARANKİM SİNTİGRAFİSİ(SPECT veya Planar DMSA):

 

Bu tetkik böbreklerin şekil, boyut ve lokalizasyonunun araştırılması, böbrek korteksinde fonksiyon kaybı olup olmadığı ve her iki böbreğin çalışma yüzdelerinin(Split fonksiyon) tespiti için uygulanmaktadır.

 

ÖN HAZIRLIK

 • Tetkike tok geliniz.

 • Tetkike gelirken hastalığınızla ilgili tetkik ve filmlerinizi mutlaka yanınızda getiriniz.

 • Hamilelik veya hamilelik şüphesi olan hastalarda bu tetkik kesinlikle uygulanmaz. Bu hastalar doktorlarını bilgilendirmelidirler.

UYGULAMA

 • Bu tetkik için size damar yolu ile Tc-99m DMSA adlı çekim maddesi verilecektir.

 • Çekiminiz ilaç verildikten 2-4 saat sonra yapılacak ve yaklaşık olarak 20 dakika sürecektir.

 

KEMİK SİNTİGRAFİSİ (Tüm Vücut, Üç Fazlı, Kemik SPECT)

Bu tetkik; iskelet sisteminin tümör, tümör yayılması, enfeksiyon, kırık, spor yaralanması ve protez patolojileri gibi değişik hastalıklarının tanısını koymak ya da takibini yapmak amacıyla uygulanmaktadır.

ÖN HAZIRLIK

 • Tetkike tok geliniz.

 • Tetkike gelirken hastalığınızla ilgili tetkik ve filmlerinizi mutlaka yanınızda getiriniz.

 • Hamilelik veya hamilelik şüphesi olan hastalarda bu tetkik kesinlikle uygulanmaz. Bu hastalar doktorlarını bilgilendirmelidirler.

 

UYGULAMA

 • Hastaya  enjeksiyon  odasında (Tüm vücut kemik sintigrafisi) veya  gama kamera altında (üç fazlı kemik sintigrafisi) damar yolundan Tc-99m MDP (Metilen Difosfanat) adlı çekim maddesi verilir.

 • Üç  fazlı  kemik sintigrafisinin  1.-2. faz  çekimleri  size  ilaç  verildikten  hemen sonra başlar ve 3 dakika sürer. 3.Faz çekimi 2-4 saat sonra yapılır ve çekim süresi yaklaşık 10-15 dakikadır.

 • Tüm vücut kemik sintigrafisinde çekim, ilaç verildikten 2-4 saat sonra yapılır ve 10-15 dakika sürer.

 • Kemik SPECT çalışması; tüm  vücut kemik sintigrafisi veya üç fazlı kemik sintigrafisi çekimlerinden sonra yapılır ve 10-15 dakika sürer.

 • Bekleme  süreci  içinde  alınan  radyasyon dozunu azaltmak ve tetkikin kalitesini arttırmak için, ilk yarım saat  içerisinde,  erişkinlerin  1-1,5  litre, çocukların  yeterince   sıvı  almaları  ve  sık  tuvalete  gitmeleri gerekmektedir.

 • Hamileler ve çocuklar bu hastalarımıza kesinlikle refakat etmemelidir.

 • İdrar bulaşması hatalı yorumlara sebep olabileceğinden, hasta idrarını yaparken üzerine bulaştırmamaya dikkat etmelidir.

 • Çocuklar  ve  hamilelerden  bir gün süre ile iki metreden yakında bulunmamalı ve tercihen aynı ortamda olmamalısınız.

 

 

 

 PARATİROİD SİNTİGRAFİSİ(SPECT Sestamibi, Dual Faz Sestamibi):

 Paratiroid bezinde büyüme(Adenom) olup olmadığını tespit etmek için uygulanır.

ÖN HAZIRLIK

 • Tetkik için yapmanız gereken özel bir hazırlık yoktur. Tok gelebilirsiniz.

 • Hastalığınızla ilgili incelemeleri yanınızda getiriniz.

 • Hamile ya da hamilelik şüphesi olan hastalarda bu test kesinlikle uygulanmaz. Bu durumda olanlar test öncesi doktorlarını bilgilendirmelidirler.

 

UYGULAMA      

 • Bu tetkik için damar yolundan radyoaktif bir madde verilir.

 • Tetkik iki aşamalı olup çekimler ilaç verildikten 20 dakika sonra ve 3 saat sonra yapılır. Her bir çekim 10-20 dakika sürer.

 

 

TiROİD SİNTİGRAFİSİ(Tc-99m Perteknetat ile)

 

Tiroidin şeklini, büyüklüğünü ve bölgesel fonksiyonlarını gösteren bir incelemedir.

ÖN HAZIRLIK

 • Tetkik için yapmanız gereken özel bir hazırlık yoktur. Tok gelebilirsiniz.

 • Sintigrafi   çekimini  etkileyebilecek  bir  kısım  ilaçların(Guatr ilaçları,  öksürük  şurupları, vitaminler vs)  kesilip kesilmemesi konusunda doktorunuza danışınız.  

 • Hastalığınızla ilgili incelemeleri yanınızda getiriniz.

 • Hamile ya da hamilelik şüphesi olan hastalarda bu test kesinlikle uygulanmaz. Bu durumda olanlar test öncesi doktorlarını bilgilendirmelidirler.

 • Süt emziren annelerin uygulanan aktivite miktarına göre 12 saat bebeklerini emzirmemeleri gerekmek-tedir. Bebeğinize süt veriyorsanız lütfen bizi bilgilendiriniz.

 

 

UYGULAMA      

 • Bu tetkik için damar yolundan radyoaktif bir madde verilir.

 • Çekim ilaç verildikten 15-20 dakika sonra gama kamera cihazı altında yatar pozisyonda yapılır ve 5-10 dakika sürer.

 • Nükleer Tıp Uzmanının gerekli görmesi halinde ek çalışmalar yapılabilir.

 

 

GASTEOÖZEFAGİAL REFLÜ(GÖR) SİNTİGRAFİSİ

 

    Çocuklarda reflü hastalığı ve buna bağlı olarak ortaya çıktığı düşünülen müzmin gece öksürükleri, kilo almada gerilik, kusma, astım atakları ve hırıltılı solunum gibi durumlar bu tetkikin istenme nedenleridir.

 

ÖN HAZIRLIK

 • Çocuk 3 saat aç olmalıdır.

 • Gelirken çocuğa ait iki adet önlük ve iki adet biberon ile iki adet küçük meyve suyu(portakal veya karışık  meyve  suyu)  getiriniz. Meyve  suyu  çekimde  kullanılacak  olup  çekimden önce çocuğa verilmemelidir.  

 

     UYGULAMA  

 • Çekim esnasında meyve suyu ile birlikte çocuğa ağız yolu ile çok düşük miktarda radyoaktif medde verilmekte olup hastaya her hangi bir müdahale yapılmamaktadır.

 • Çekim sırt üstü yatar pozisyonda yapılır ve bu esnada görüntüler ekrandan takip edilir. Çekim süresi 10 dakika ile 45 dakika arasında değişmektedir.

SAFRA YOLLARI SİNTİGRAFİSİ(Hepatobilier Sintigrafi):

    Akut-kronik kolesistit, safra  kesesi tembellikleri, ameliyat  sonrası safra sızıntısı, fistül veya tıkanıklık,

travmaya  bağlı  safra  sızıntısı, biliyer atrezi, yeni  doğan  hepatiti, koledok  kisti ve enterogastrik reflü bu

tetkikin istenme nedenleridir.  

 

ÖN HAZIRLIK

 • Çekime 4-6 saat aç olarak gelinmelidir. Uzun süreli açlık tavsiye edilmez.

 • Gelirken yanınızda iki adet küçük kamışlı süt ve bir adet orta boy çikolata getiriniz. Bunları çekimin belirli bir safhasında yemeniz ve içmeniz istenecektir. Şeker hastaları diyet çikolata almalıdır.

 • Bir refakatçinizin olması tavsiye edilir. Hamile bayanlar ve küçük çocuklar refakat etmemelidir.

 • Daha önce yapılmış olan tetkiklerinizi mutlaka yanınızda getiriniz.

 • Hamile ya da hamilelik şüphesi olan hastalarda bu test kesinlikle uygulanmaz. Bu durumda olanlar test öncesi doktorlarını bilgilendirmelidirler.

     UYGULAMA  

 • Çekim sırt üstü yatar pozisyonda yapılır. Bu esnada görüntüler ekrandan takip edilir.

 • Çekim süresi erişkinlerde yaklaşık 60-90 dakika sürmektedir. Çocuklarda çekim 1 saatte bitebileceği gibi bir kaç saate kadar uzayabilmekte ve nadiren tam gün süren veya ertesi güne sarkan kısa süreli görüntülemeler gerekebilmektedir.

 

 

AKCİĞER PERFÜZYON SİNTİGRAFİSİ(SPECT, Planar)

Akciğerdeki kan akımında bir tıkanıklık olup olmadığını araştırmak için uygulanır.

ÖN HAZIRLIK   

 • Tetkik için yapılması gereken özel bir hazırlık yoktur.  Hasta tok gelebilir.

 • Tetkike gelirken en son çekilmiş akciğer filminizi ve laboratuar sonuçlarınızı yanınızda getiriniz.

 • Hamile ya da hamilelik şüphesi olan hastalarda bu test kesinlikle uygulanmaz. Bu durumda olanlar test öncesi doktorlarını bilgilendirmelidirler.

 • Süt  emziren  anneler  çekim sonrası  12 saat  bebeklerini  emzirmemelidirler. Bebeğinize süt veriyorsanız lütfen bizi bilgilendiriniz.

UYGULAMA

Çekim gama kamera altında, damar yolundan radyoaktif madde verilerek yapılır ve yaklaşık 10-20 dakika sürer.

DACRİOSİNTİGRAFİ

Göz yaşı yollarındaki tıkanıklığın tanısında yapılan en duyarlı ve ağrısız testtir.

ÖN HAZIRLIK   

 • Tetkik için yapılması gereken özel bir hazırlık yoktur. Hasta tok gelebilir.

 • Çekim yapılacak hasta çocuk ise; uyku saatinin çekim saatine denk düşürülmesi ve çekim öncesinde hastanın uykusuz bırakılması tavsiye edilir.

 

UYGULAMA

Çekim için her iki göze 1-2 damla radyoaktif madde damlatılır ve başkaca hiç bir müdahale yapılmaz. Verilen radyoaktif maddenin tahriş edici etkisi yoktur. Çekim süresi 15 dakika ile 60 dakika arasında değişir.