• Black Facebook Icon
 • Black LinkedIn Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black Pinterest Icon

Böbrek Sintigrafisi

Böbrek Sintigrafisi, Dinamik (DTPA)

Böbrek Sintigrafisi, Dinamik (MAG3)

Böbrek Parankim Sintigrafisi, SPECT (DMSA)

Böbrek Parankim Sintigrafisi, Planar  (DMSA)

 

DTPA(Dietilentriaminpentaasetik asit): Filtrasyon ajanıdır. Glomeruler filtrasyon yolu ile atılır (>%95)

MAG3(Merkaptoasetil triglisin)  : Sekreyon ajanıdır. Tubuler sekresyon (%95) Glomeruler filtrasyon (%5)

DMSA(Dimerkaptosüksinik asit): Tubuler fiksasyon yolu ile görüntüleme sağlar(%60). Glomeruler filtrasyon az.

 

Ajan

Glomerüler Filtrasyon

  Tübüler Sekresyon

Tübüler Fixasyon

Tc-99m DTPA

>95%

 

 

Tc-99m MAG3

<5%

               95%

 

Tc-99m DMSA

az

 

          60%

 

KLİNİK SORU                 RADYOFARMASÖTİK
Perfüzyon-fonksiyon     DTPA, MAG3
Obstrüksiyon                  MAG3, DTPA, OIH, EC
Morfoloji                         DMSA,
Enfeksiyon                      DMSA
Rolatif fonksiyon           Tümü

 

 

 

 

 

 

 

 

DİNAMİK BÖBREK SİNTİGRAFİSİ(DTPA veya MAG3) ENDİKASYONLARI:

 1. Böbrek hastalıklarında böbrek fonksiyonunun değerlendirilmesi ve takibi.

 2. Obstrüktif üropatilerde böbrek fonksiyonlarının ve drenajın değerlendirilmesi.

 3. Kemoterapi veya nefrotoksik ilaç kullanımında böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi

 4. Mesane disfonksiyonu ve vezikoüreteral reflüde böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi 

 5. Cerrahi ve girişimsel tedavi yöntemlerinin başarısının değerlendirilmesi.

 6. İyot allerjisi olan hastalarda böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi.

 7. IVP ile görüntülenemeyen böbreklerin fonksiyonunu saptanması.

 8. Rolatif renal fonksiyonun hesaplanması.

 9. Renovasküler hipertansiyon tanısı,

 10. Transplant böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve takibi.

 11. Transplantasyon öncesi vericilerin böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi.

 

 

Normal Renogram Eğrisi:
          I.    Vasküler faz (flow study)    2-3 sn   ……...Perfüzyon
          II.   Parankimal faz :   T peak   < 4-6 dk ……...Konsantrasyon
          III. Washout (ekskresyon) fazı (T 1/2)  ….…. Boşaltım

 

 

Hafif Derecede Pelvik Retansiyon      -------------------------    (1)
Orta Derecede Pelvik  Retansiyon     -------------------------     (2)
İleri Derecede Pelvik  Retansiyon      -------------------------     (3)
Mekanik Obstrüksiyo                        ------------------------     (4)
İleri Derecede Azalmış Fonksiyon Gösteren Böbrek  -------     (5)
Atrofik Nonfonksiyonel Böbrek         -------------------------      (6)

                                    
 

Diüretik Renogram Bulguları

 

 

 

 

 

     RENAL PARANKİM SİNTİGRAFİSİ ENDİKASYONLARI (SPECT veya Planar DMSA):

 1. İdrar yolu enfeksiyonlarında kortikal hasarın tespiti

 2. Akut pyelonefrit teşhisi

 3. Renal hasar(skar) veya uptake azalması

 4. Agenazi, hipoplazi,

 5. Renal ektopi, pitozis, pelvik böbrek vs.

 6. At nalı böbrek,

 7. Rolatif renal fonksiyonun hesaplanması

 8. SPECT görüntülerde planar görüntülere ilave olarak tomografik imajlar verilmektedir.