• Black Facebook Icon
 • Black LinkedIn Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black Pinterest Icon

AKCİĞER PERFÜZYON SİNTİGRAFİSİ(SPECT, Planar)

 

    Akciğerdeki  kan  akımında  patoloji  olup olmadığını araştırmak için uygulanır. Planar sintigrafide akciğerlerin 6 pozisyonda çekimi yapılırken SPECT çekimde buna ilaveten ayrıntılı tomografik kesitler elde edilmektedir.

Endikasyonları:   

 • Pulmoner emboli: Pulmoner emboli tanısında en duyarlı yöntemdir. Sintigrafİk yorum  son çekilen akciğer grafisi ve gerekirse ventilasyon sintigrafisi ile birlikte yapılır.

 • Akciğer Tümörleri: Tümör  rezeksiyonundan   sonra   kalacak  olan  akciğer  dokusunun  ve  operasyonda çıkarılacak  doku  miktarının  belirlenmesi  ve  kalan akciğer dokusunun yeterliliğinin araştırılması amacıyla yapılır. Bu yöntemde preoperatif Zorlu Ekpiratuar Volüm (FEV1) yardımıyla postoperatif  FEV1 hesaplanır.

 

 

AKCİĞER VENTİLASYON SİNTİGRAFİSİ(SPECT, Planar)

 

 

HEPATOBİLİYER SİNTİGRAFİ

Endikasyonları:   

 • Bilier diskinezi-akinezilerde tanı ve EF tespiti

 • Akut-kronik kolesistit tanısı ve ayrımı

 • Postoperatif safra sızıntısı tespiti

 • Travmaya bağlı safra sızıntısı tespiti

 • Yeni doğanda hepatit-biliyer atrezi ayrımı

 • Enterogastrik reflü araştırılması