• Black Facebook Icon
 • Black LinkedIn Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black Pinterest Icon

Nükleer Tıp Nedir ?

Nükleer tıp, kısa yarı ömürlü radyoaktif maddelerin vücuda verilerek organ veya sistemlerin fonksiyonlarının görüntülendiği ve bazı hastalıkların tedavi edildiği bir bilim dalıdır

Nükleer Tıp Tetkikleri;

 • Noninvazivdirler(Hastaya zarar ve rahatsızlık vermezler),

 • Fonksiyonel bilgi sağlarlar,

 • Çok duyarlı ve amaca özgü yöntemlerdir,

 • Allerjisi ve yan etkileri yoktur,

 • Verdikleri sayısal bilgiler sayesinde veri kıyaslamasına olanak verirler.

Randevu

 Nükleer tıp  tetkiklerinin  çoğunda  ön  hazırlık gerekmektedir. Bazı  çekimler  aç, baz  çekimler tok yapıl-makta, bir kısım tetkikler için birkaç gün öncesinden bazı  ilaçlar ı kesmek  ya  da  kullanmak gerekmektedir. Hastalar randevu alırken bu konularda bilgilendirilir ve randevu tarihi buna göre düzenlenir. 

 

SİNYAL NUKLEER TIP MERKEZİ

   Nükleer Tıp Ünitemizde, biri çift başlı olmak üzere, iki adet SPECT gama kamera cihazı (Siemens

Symbia E Dual, Philips Meridian Recktangular) mevcut olup tüm sintigrafik incelemeler kısa sürede

ve güvenli bir şekilde yapılabilmekte, bölgenin özel ve anlaşmalı kamu hastanelerine hizmet verilmektedir.

   Bu üst düzey teknik donanıma ilave olarak, işlem aşamalarında insan odaklı bir yaklaşım sergilenmekte,

 hekim ve hastalardan sağlanan geri beslenmeler yolu ile optimum hizmet sunumu sağlanmaya çalışılmaktadır.

   1994 yılında  Nükleer Tıp Uzmanı Dr. İzzet HACIÖMEROĞLU  tarafından  Doğu  Karadeniz  bölgesinin  ilk  özel nükleer tıp laboratuarı olarak kurulan ve sahasında tek olan GAMA NUKLEER TIP LABORATUARI , 2014 yılı itibari ile  faaliyetine Antalya da SİNYAL NUKLEER TIP MERKEZİ adı altında devam etmektedir.Kurulduğu günden beri her zaman teknolojik gelişmelerin takipçisi olmuştur. Son olarak merkezimizde faaliyete giren ve Türkiye’de az sayıda merkezde bulunan çift başlı, multifonksiyonel SPECT  gama  kamera cihazı Siemens Symbia E ile tüm sintigrafik çekimler çok kısa sürede ve güvenli bir şekilde yapılabilmekte  ve bölgenin özel ve anlaşmalı kamu hastanelerine hizmet verilmektedir.

   Bu üst düzey teknik donanıma ilaveten, toplam kalite anlayışı çerçevesinde hasta kabulü, çekim  ve raporlama aşamalarında insan odaklı bir yaklaşım sergilenmekte, hekim ve hastalardan  sağlanan  geri beslenmeler yolu ile optimum hizmet sunumu sağlanmaya çalışılmaktadır.

 

Nükleer Tıp Nedir ?

Nükleer tıp, kısa yarı ömürlü radyoaktif maddelerin vücuda verilerek organ veya sistemlerin fonksiyonlarının görüntülendiği ve bazı hastalıkların tedavi edildiği bir bilim dalıdır.

GAMA KAMERA-SİNTİGRAFİ

 

     Hastalıkların tanı ve tedavisinde her geçen gün artan oranda uygulama alanı bulan nükleer tıp yöntemleri, teknolojinin gelişmesi ve özellikle SPECT gama kamera cihazlarının devreye girmesi ile birlikte, ileri bir inceleme yöntemi olarak diğer görüntüleme yöntemleri ile sağlanamayacak bilgilerin elde edilmesini sağlamaktadır.

   Nükleer tıp uygulamalarında her organ ya da sistem için özel olan ve radyofarmasötik adı verilen bileşikler damar yolu ve nadiren ağız yolu ile insan vücuduna verilir. Hedef organ ya da dokunun fonksiyonuna giren bu bileşikler, fonksiyonuna girdikleri organ veya dokudan gama ışını yayarlar. Bu ışınlar gama kamera denilen cihazlarla algılanıp görüntüye çevrilerek ilgili organın fonksiyonunun değerlendirilmesine ve sayısal kayıtlarının alınmasına olanak sağlar. Gama kameralarla sağlanan görüntülere sintigrafi adı verilir. Gama kamera cihazları kendileri ışın yaymazlar.

Nükleer Tıp Tetkikleri;

 • Noninvazivdirler(Hastaya zarar ve rahatsızlık vermezler),

 • Fonksiyonel bilgi sağlarlar,

 • Çok duyarlı ve amaca özgü yöntemlerdir,

 • Allerjisi ve yan etkileri yoktur,

 • Verdikleri sayısal bilgiler sayesinde veri kıyaslamasına olanak verirler.

RANDEVU

   Nükleer tıp  tetkiklerinin  çoğunda  ön  hazırlık gerekmektedir. Bazı  çekimler  aç, baz  çekimler tok yapıl----makta, bir kısım tetkikler için birkaç gün öncesinden bazı  ilaçlar ı kesmek  ya  da  kullanmak gerekmektedir. Hastalar randevu alırken bu konularda bilgilendirilir ve randevu tarihi buna göre düzenlenir. 

 
Daha fazla bilgi için 0242 237 14 41

Çekime Gelirken

Tetkik Süreleri

Radrasyon Dozu

 
 • Facebook - Black Circle
 • Twitter - Black Circle
 • Google+ - Black Circle
 • YouTube - Black Circle
 • Pinterest - Black Circle
 • Instagram - Black Circle